Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Rewizyjnej

W dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9 w Białobrzegach odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.    Analiza uchwał Zarządu Powiatu za III kwartał 2017 roku.
4.    Zatwierdzenie projektu planu pracy komisji na 2018 rok.
5.    Analiza i zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu na 2018 rok.
6.    Sprawy różne.
7.    Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

66 683 686 zł 22 627 265 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Andrzej Jacek Oziębło
Starosta Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg