Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

Bezpłatne warsztaty edukacyjne dla osób z otoczenia dzieci/młodzieży i dorosłych z zespołem Aspergera (ZA) oraz autyzmem wysokofunkcjonującym (HFA)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach zaprasza na bezpłatne warsztaty edukacyjne dla osób z otoczenia dzieci/młodzieży i dorosłych z zespołem Aspergera (ZA) oraz autyzmem wysokofunkcjonującym (HFA) , które odbywać się będą w dniach 20-21.X.2017 roku w godz. 8.30-16.30 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego, Plac Zygmunta Starego 9. Warsztaty realizowane będą w ramach projektu „Kompetentny opiekun – pomóż sobie i innym.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera „NIE-GRZECZNE DZIECI”, współfinansowany przez MCPS.

Odbiorcami będą rodzice, opiekunowie (opiekunowie prawni, rodzeństwo, dziadkowie etc), młodzieży i dorosłych z ZA i HFA, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, pracownicy innych jednostek oświatowych (WTZ, ŚDS, DPS, szkoły, przedszkola, ośrodki wychowawcze i inne), pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej odpowiedzialni m.in. za realizację specjalistycznych usług opiekuńczych, specjaliści zaangażowani w proces rehabilitacji społecznej osób z autyzmem (logopedzi, rehabilitanci, terapeuci i inni)

Do dnia 29.09.2017 roku przyjmowane będą zgłoszenia na adres mailowy sekretariat@pcprbialobrzegi.pl. W sprawie ustalenia szczegółów prosimy dzwonić pod nr tel. 48 3600224  lub 518838171

 

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ:
I blok

1.    Aktualizacja i zmiany w diagnostyce, podejściu terapeutycznym, edukacji i przygotowaniu do samodzielności osób ze spektrum autystycznego,
2.    Nowe kryteria diagnostyczne ICD i DSM co to oznacza dla nas opiekunów,
3.    Błędy diagnostyczne czyli czy wszyscy z F 84.5 maja zespół Aspergera?
4.    To nie „złe wychowanie” – czyli dlaczego mówimy o całościowych zaburzeniach rozwoju?
5.    Teorie psychologiczne wyjaśniające funkcjonowanie osób z zespołem Aspergera czyli dlaczego dzieci, młodzież a potem dorośli z zespołem Aspergera tak się zachowują?
6.    Deficyty związane z ZA i HFA oraz problemy, których doświadczają osoby z ZA w procesie rozwoju i edukacji – inny profil uczenia się, problemy sensoryczne, sposób komunikacji i przetwarzania informacji, zaburzeń teorii umysłu, funkcji wykonawczych i zaburzonej centralnej spójności
7.    Różne postawy w  zespole Aspergera i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka a potem dorosłego
8.    Warsztaty sensoryczne  „jak osoba z zespołem Aspergera postrzega świat”
9.    Jak pomóc dzieciom z zespołem Aspergera zdobywać wiedzę i umiejętności szkolne, jak dzieci z zespołem przyswajają wiedzę i jak ją sprawdzić
10.    Wspomaganie rozwoju społecznego  dzieci i młodzieży z Za i HFA w różnych środowiskach,
11.    Organizacja środowiska szkolnego i środowiska domowego i terapeutycznego; narzędzia i metody pracy
12.    Dokumentacja; pinia czy orzeczenie, podwójny system orzecznictwa w Polsce,
13.    Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – realizacja zaleceń, subwencja oświatowa, IPET
14.    Rehabilitacja społeczna i zawodowa – co to znaczy?
15.    Współpraca trójstronna; dom-szkoła-terapeuta czyli bez współpracy nie ma efektów,
16.    Zespół Aspergera to nie tylko wyzwania – jak zauważyć i wykorzystać mocne strony osoby z ZA czy HFA
17.    Rola osób z otoczenia dziecka z ZA i HFA w procesie ich wszechstronnego rozwoju; nauczyciele, rówieśnicy, opiekunowie, terapeuci, pracownicy placówek oświatowych, lekarze oraz pozostali członkowie rodziny
18.    Jak osoby z otoczenia dziecka z zespołem Aspergera mogą się wzajemnie wspierać.

II blok

1.    Komunikacja werbalna i niewerbalna u osób neurotypowych
2.    Funkcje zachowań niewerbalnych w komunikacji międzyludzkiej
3.    Charakterystyka ZA i HFA a kryterium zaburzonej komunikacji przy rozwiniętej mowie
4.    Charakterystyka mowy w zespole Aspergera vs. autyzm wyskofunkcjonujący
5.    Terapia logopedyczna dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem wyskofunkcjonującym
6.    Obszary wymagające stymulacji i terapii logopedycznej u osób z zespołem Aspergera
7.    Przygotowanie miejsca do terapii logopedycznej
8.    Pomoce dydaktyczne, materiały, programy, źródła informacji
9.    Co jest ważne w pracy logopedycznej z dzieckiem z zespołem Aspergera i autyzmem wyskofunkcjonującym?
10.    Ćwiczenia – przygotowanie narzędzi, zaplanowanie działań, współpraca wszystkich stron, wizualizacja

III blok zrealizowany w 3 wybranych gminach (przewidujemy możliwość mieszania grup z różnych gmin)

1.    Siła złego na jednego czyli dlaczego warto mieć grupę
2.    Jaką być grupą – grupą wsparcia, grupą nieformalną czy organizacją?
3.    Możliwości działań grup nieformalnych oraz procedury formalizowania działalności grup formalnych.
4.    Zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych czyli fundacja czy stowarzyszenie?
5.    Kilka słów o roli lidera, budowaniu zespołu – wykorzystanie gier zespołowych
6.    Od pomysłu do realizacji –  diagnoza potrzeb, ocena możliwości, znalezienie funduszy
7.    Jakie są obecnie możliwości zdobycia funduszy; granty, darczyńcy, crowdfunding, zbiórki publiczne, loterie fantowe, konkursy projektowe i in  
8.    Pisanie małych projektów – ćwiczenia. Wybór tematów na bazie informacji z I lub II bloku zajęć. Praca w podgrupach.
9.    Wyznaczanie celów grupy lub organizacji oraz współpracy z samorządem lokalnym.
10.  Oceńmy możliwości; istniejąca baza, specjaliści w rejonie, nasze zaangażowanie, współpraca z jednostkami JTS.

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

66 683 686 zł 22 627 265 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Andrzej Jacek Oziębło
Starosta Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg