Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

Wykaz lokali użytkowych i garaży, będących własnością Powiatu Białobrzeskiego, przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat.

STAROSTA

BIAŁOBRZESKI

INFORMUJE

że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Białobrzegach przy Pl. Zygmunta Starego 9, na stronie internetowej www.bialobrzegipowiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego został podany do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych i garaży, przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat, będących własnością Powiatu Białobrzeskiego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Administracyjnym
 i Rozwoju, pokój nr 21 lub 23, II piętro, tel. (48) 6133414 wew. 116 lub 105, od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530.
 

 

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

66 683 686 zł 22 627 265 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Andrzej Jacek Oziębło
Starosta Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg