Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

Droga Smardzew - Siekluki z dofinansowaniem

Powiat Białobrzeski realizuje w 2017 roku inwestycję pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1118W Smardzew-Siekluki na odcinku od km 5+780,45 do km 9+306,00 na długości 3525,55 m” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Wartość całkowita inwestycji wynosi 1 604 845,59 zł z czego dofinansowanie to kwota 802 422 zł. Wkład własny pochodzi z budżetu Powiatu Białobrzeskiego oraz Gminy Stara Błotnica.


Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1118W Smardzew – Siekluki na odcinku od km 5+780,45 do km 9+306,00 w zakresie przebudowy jezdni, przystanków autobusowych, zjazdów publicznych i indywidualnych, poboczy, przebudowy skrzyżowań; budowy nowych chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Prace inwestycyjne zostaną wykonane do 30 września 2017 r.

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

66 683 686 zł 22 627 265 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Andrzej Jacek Oziębło
Starosta Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg