Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie - XXXII sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego

W dniu 7 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9 odbędzie się  XXXII sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego.


Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.  
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
4.    Interpelacje, zapytania i wnioski.
5.    Sprawozdanie z działalności Starostwa Powiatowego w Białobrzegach oraz Jednostek Organizacyjnych Powiatu Białobrzeskiego za 2016 rok.
6.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 r.:    
a)    przedstawienie sprawozdania  rocznego z wykonania budżetu Powiatu,
b)    przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu,
c)    przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach,
d)    przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Białobrzegach,
e)    przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu,
f)     zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby  Obrachunkowej   w Warszawie Zespół w Radomiu w sprawie opinii o przedłożonym przez  Zarząd Powiatu Białobrzeskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu  za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia,
g)    zapoznanie się z uchwałą Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2016 roku,
h)    zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu w sprawie opinii  o przedłożonym wniosku  Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białobrzeskiego w sprawie  udzielenia   Zarządowi Powiatu  absolutorium za rok 2016,
i)     debata nad przedłożonymi sprawozdaniami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:    
a)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach za 2016 rok,
b)    zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Białobrzegach za 2016 rok,
c)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok,
d)    udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium za 2016 rok,
e)    zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2017 – 2027;
f)    zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok,
g)    zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie.
8.    Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9.    Sprawy różne.
10.    Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

66 683 686 zł 22 627 265 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Andrzej Jacek Oziębło
Starosta Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg