Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

Targi Pracy i Edukacji w Białobrzegach

25 maja 2017 odbyła się kolejna edycja Targów Pracy i Edukacji na Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach. Uroczystego otwarcia targów dokonali dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży pan Henryk Słomka, sekretarz Starostwa Powiatowego pan Piotr Kacprzak i dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy pani Anna Wieczorek.

 

Na targi bardzo licznie przybyli wychowawcy i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach Podczas targów zaprezentowało się 17 wystawców. Wśród nich instytucje rynku pracy: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie-filia w Radomiu, Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach, Centrum Aktywizacji Zawodowej w Białobrzegach, Młodzieżowe Centrum Kariery w Białobrzegach oraz pracodawcy firma Alnor Systemy Wentylacji, Avon, Agencja ochrony Asistnet,  Agencja Pracy Leasing Team, Agencja Pracy Randstad, Agencja Pracy Work Service, Agencja Pracy Adecco. Ofertę edukacyjną zaprezentowali: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Radomiu, Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Wyższa Szkoła Biznesu w Radomiu, Centrum Nauki i Biznesu Żak w Radomiu. Przedsięwzięcie adresowane było do osób bezrobotnych, poszukujących zatrudnienia, a także młodzieży szkolnej, która stoi przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Każdego roku impreza przyciąga wielu wystawców- przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych, uczelni wyższych, instytucji szkoleniowych, a także przedsiębiorców z terenu powiatu białobrzeskiego prezentujących swoje wolne miejsca pracy.


Targi Pracy i Edukacji  były doskonałą okazją do zapoznania mieszkańców z aktualnymi ofertami kształcenia i zatrudnienia przygotowanymi przez ekspozytorów. Osoby poszukujące pracy mogły nawiązać bezpośredni kontakt z potencjalnym pracodawcą oraz poznać specyfikę pracy w wybranych zawodach. Prawnicy MCK zachęcali zainteresowaną młodzież do skorzystania z bezpłatnych szkoleń zawodowych, indywidualnych i grupowych porad doradcy zawodowego, informowali o aktualnych ofertach pracy. Targi Pracy i Edukacji są dobrym przykładem na budowanie dobrych relacji z lokalną społecznością i współpracy na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy.

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

66 683 686 zł 22 627 265 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Andrzej Jacek Oziębło
Starosta Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg