Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

W dniu 3 maja 2017 roku odbyły się białobrzeskie obchody związane z 226. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja.

W tym wyjątkowym dniu w kościele parafialnym w Białobrzegach z inicjatywy Starosty Białobrzeskiego Andrzeja Oziębło oraz Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi Adama Bolka odbyła się uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny i Strażaków.


Ważnym elementem uroczystości było wręczenie przez Starostę, Burmistrza oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach pamiątkowych dyplomów uznania zasłużonym Druhom Strażakom za wkład pracy włożony w realizację szczytnej idei, jaką jest ofiarna służba mieszkańcom w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej. Podziękowania otrzymali:


Ochotnicza Straż Pożarna w Białobrzegach: Bronisław Hernik, Marian Hernik, Jan Markiewicz, Adam Matysiak, Witold Pachniak, Bronisław Hajduk, Edward Trzesiński, Jan Świąder, Mieczysław Pękacki, Mieczysław Gutkiewicz, Stanisław Trela.


Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej: Andrzej Górka, Władysław Kacprzak.


Ochotnicza Straż Pożarna w Stawiszynie: Marian Kołacz, Stanisław Czeski, Jerzy Pytka, Józef Blamowski.

Uroczystość uświetniły licznie zebrane poczty sztandarowe oraz występy orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Białobrzegach i chóru parafialnego.


Po zakończonej mszy świętej wszystkie przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem na placu kościelnym w hołdzie żołnierzom poległym w obronie Ojczyzny.


 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

66 683 686 zł 22 627 265 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Andrzej Jacek Oziębło
Starosta Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg