Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białobrzeskiego

W dniu 28 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego w Białobrzegach odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białobrzeskiego.

 Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.    Analiza uchwał Zarządu Powiatu za I kwartał 2017 roku.
4.    Kontrola wybranych wydatków w Starostwie Powiatowym i powiatowych jednostkach organizacyjnych.
5.    Analiza wykonania budżetu za 2016 rok i sformułowanie wniosku absolutoryjnego dla Zarządu Powiatu za 2016 rok.
6.    Sprawy różne.
7.    Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

66 683 686 zł 22 627 265 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Andrzej Jacek Oziębło
Starosta Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg