Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie - XXXI sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego

W dniu 26 kwietnia 2017 r. (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach odbędzie się XXXI sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.  
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
4.    Interpelacje, zapytania i wnioski.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2017 – 2027.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok.
7.     Przedstawienie sprawozdania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białobrzegach i podjęcie uchwały w powyższej sprawie.
8.    Przedstawienie sprawozdania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białobrzegach i podjęcie uchwały w powyższej sprawie.
9.    Przedstawienie sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białobrzegach i podjęcie uchwały w powyższej sprawie.
10.    Przedstawienie sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach i podjęcie uchwały w powyższej sprawie.
11.    Przedstawienie sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Białobrzegach i podjęcie uchwały w powyższej sprawie.
12.    Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13.    Sprawy różne.
14.    Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

66 683 686 zł 22 627 265 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Andrzej Jacek Oziębło
Starosta Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg