Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

Rozstrzygnięto przetargi - ponad 4 mln zł na przebudowę dróg powiatowych

Starostwo Powiatowe w Białobrzegach rozstrzygnęło przetargi oraz podpisało umowy  na realizację inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudową drogi powiatowej nr 1118W Smardzew – Siekluki na odcinku od km 5+ 780,45 do km 9+306,00 na długości 3 525,55m” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1616W Goszczyn – Daltrozów od km 4+656 do km 7+837 i drogi powiatowej nr 1106W Jasieniec – Promna od km 10+832 do km 17+783”. Obie inwestycje zostaną wykonane przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych Sp. z o.o. w Grójcu za kwotę łączną 4 727 403,02 zł.


Warto podkreślić, że na realizację ww. zadań inwestycyjnych Starostwo Powiatowe w Białobrzegach pozyskało środki finansowe w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na 2017 rok dla zadania na odcinku Smardzew – Siekluki oraz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla zadania na odcinku Promna - Daltrozów.


- To ważne inwestycje zarówno dla mieszkańców powiatu białobrzeskiego jak i samego regionu, ponieważ dobry system komunikacyjny to jeden z warunków wzrostu atrakcyjności województwa i rozwoju całego regionu. Ponadto inwestycje wpłyną na poprawę bezpieczeństwa dzieci oraz pozostałych mieszkańców powiatu codziennie przemieszczających się do swoich gospodarstw – Starosta Białobrzeski Andrzej Oziębło.


Starostwo Powiatowe w Białobrzegach ww. inwestycje będzie realizowało wspólnie z samorządem Gminy Stara Błotnica (przebudowa drogi Smardzew – Siekluki) oraz samorządem Gminy Promna (przebudowa drogi Promna – Daltrozów).

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

66 683 686 zł 22 627 265 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Andrzej Jacek Oziębło
Starosta Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg