Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białobrzeskiego

W dniu 24 marca 2017 r. o godz. 14.00 w pokoju nr 14 Starostwa Powiatowego w Białobrzegach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu
i Finansów Rady Powiatu Białobrzeskiego.
                                                                

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Analiza sytuacji finansowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białobrzegach.
4. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach z realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2016.
5. Analiza sytuacji finansowej za 2016 rok i bieżącej działalności SPS ZOZ w Białobrzegach z uwzględnieniem prac remontowych.
6. Analiza wpływów z wynajmu lokali będących własnością Powiatu Białobrzeskiego.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

66 683 686 zł 22 627 265 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Andrzej Jacek Oziębło
Starosta Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg