Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

NIEODPŁATNA Pomoc Prawna w Powiecie Białobrzeskim

Starosta Białobrzeski Sylwester Korgul zaprasza Mieszkańców Powiatu Białobrzeskiego do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Wytyczne oraz szczegółowy harmonogram porad prawnych zamieszczamy poniżej.

Od 2016 roku na terenie Polski funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej, regulowany ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Nowelizacja ustawy, podpisana przez Prezydenta RP w 2018 roku, rozszerzyła katalog osób, które mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Do końca roku 2018 z usług świadczonych w Punktach mogły korzystać tylko i wyłącznie:

  • rodziny posiadające ważną kartę dużej rodziny
  • weterani i kombatanci
  • młodzież do 26 roku życia
  • seniorzy powyżej 65 roku życia
  • korzystający z pomocy społecznej
  • dotknięci katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną
  • kobiet w ciąży w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Uchwalona nowelizacja ustawy, podpisana przez Prezydenta RP, wprowadziła zmianę, na mocy której od 1 stycznia 2019 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej będą mogli korzystać wszyscy, którzy złożą oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Dobra współpraca przedstawicieli Rządu, Samorządu, Samorządów Zawodowych i Organizacji Pozarządowych gwarantuje mieszkańcom lokalnych społeczności dostęp do darmowych porad prawnych blisko ich codziennych spraw i obowiązków. Obywatele w miejscu swojego zamieszkania mogą swobodnie korzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz z mediacji.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

PUNKT 1

PUNKT 2

BIAŁOBRZEGI (PCPR)
ul. Krakowska 28
- Poniedziałek - 7.30 - 11.30
- Wtorek - 8.00 - 12.00
- Środa - 8.00 - 12.00
- Czwartek - 7.30 - 11.30
- Piątek - 7.30 - 11.30

BIAŁOBRZEGI (d. bursa)
ul. Żeromskiego 84
- Poniedziałek - 7.30 - 11.30
- Wtorek - 7.30 - 11.30
- Środa - 7.30 - 11.30
- Czwartek - 7.30 - 11.30
- Piątek - 7.30 - 11.30

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg