Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

XV sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego w dniu 18 grudnia 2019 rok

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję XV sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego w dniu 18 grudnia 2019 roku (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białobrzeskiego na 2020 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.
 6. Podjęcie uchwały dotyczącej petycji Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w sprawie realizacji płatności bezgotówkowych w Urzędach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2019 – 2031.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2020 roku stawek
  za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białobrzeskiego na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2020 roku kredytu długoterminowego.
 1. Podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2020 – 2031 i Uchwały Budżetowej Powiatu Białobrzeskiego na 2020 rok:
 2. przedstawienie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2020 – 2031 i projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Białobrzeskiego na 2020 rok,
 3. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białobrzeskiego do ww. projektów,
 4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół
  w Radomiu o  przedłożonym przez Zarząd Powiatu Białobrzeskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2020 – 2031 i projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Białobrzeskiego
  na 2020 rok,
  1. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu Białobrzeskiego w sprawie opinii Komisji Rady i wniosków Radnych,
  2. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
  3. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2020 – 2031 (uwzgledniającym ewentualne poprawki),
  4. głosowanie nad projektem Uchwały Budżetowej Powiatu Białobrzeskiego na 2020 rok (uwzgledniającym ewentualne poprawki).
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg