Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białobrzeskiego

           Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białobrzeskiego, które odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 roku o godz. 800 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach.       

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Informacja o podjętych uchwałach Zarządu Powiatu w III kwartale 2019 roku.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Białobrzeskiego na 2020 r.
  5. Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia
 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg