Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

BUDOWA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ FIRMY FIBEE

Informujemy, że wkrótce rozpocznie się o realizacja przez firmę FIBEE projektu telekomunikacyjnego „Radomski cz.B” na terenie powiatów: białobrzeskiego, przysuskiego, opoczyńskiego, szydłowieckiego oraz kozienickiego - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) wspierającego budowę dostępowej sieci światłowodowej. Inwestycja będzie finansowana ze środków własnych inwestora - firmy FIBEE oraz dotacji UE, a przewidywany termin jej zakończenia to koniec roku 2021.

Mapa obszaru - https://cppc.gov.pl/images/uploads/Obszar_3_1_14_27b.pdf

Priorytetem w projekcie POPC jest podłączenie jednostek oświatowych wskazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Wybudowana sieć OSE pozwoli szkołom na bezpłatne korzystanie z Internetu o wysokiej przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Operatorem sieci OSE jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy.

Wybudowana infrastruktura umożliwi ponadto dostęp do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom z adresów zagrożonych tzw. „wykluczeniem elektronicznym” –wskazanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE).

Jest to lista „zamknięta”, co oznacza, że w ramach ww. projektu „Radomski cz.B” można wykonać infrastrukturę tylko dla tych punktów adresowych (objętych dotacją unijną) i żadnych innych.

Zbudowana sieć będzie mieć charakter otwarty, tzn. że wszyscy operatorzy, również lokalni będą mogli skorzystać z nowoczesnej infrastruktury, oferując swoje usługi. Takie rozwiązanie pozwoli mieszkańcom na dostęp do wysokiej jakości usług internetowych i multimedialnych u wybranego indywidualnie dostawcy.

Liczba punktów adresowych objętych projektem „Radomski cz.B” w powiacie białobrzeskim zamieszczona jest w załączeniu.

Więcej informacji o projektach POPC można znaleźć na stronie www.cppc.gov.pl

Dopiero po zakończeniu ww. projektu (czyli od roku 2022) FIBEE przewiduje ewentualną rozbudowę sieci światłowodowej, finansowaną wyłącznie ze środków własnych (bez dotacji unijnych) - zwłaszcza w gminach i powiatach, gdzie opłaty za umieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym są niskie oraz gdzie będzie duże zainteresowanie podłączeniem do sieci FIBEE, deklarowane przez właścicieli pozostałych nieruchomości.

Osoby zainteresowane przyszłym podłączeniem swoich nieruchomości do sieci światłowodowej firmy FIBEE, nie ujętych w powyższym wykazie, proszone są o wysłanie wiadomości na adres info@fibee.pl z podaniem adresu nieruchomości (nazwa gminy + nazwa miejscowości + adres domu + kontaktowy nr telefonu). Zgłoszenie nie gwarantuje pierwszeństwa w podłączeniu do sieci.

 

  _095306_liczba_punkt__w_adresowych_w_powiecie_bia__obrzeskim_obj__tych_projektem.xlsx,

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg