Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

ZAPROSZENIE

 

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na terenie powiatu białobrzeskiego zgodnie z zapisami art. 76 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111) organizuje szkolenie dla wszystkich Rodzin Zastępczych z terenu powiatu białobrzeskiego. Tematyką szkolenia będzie budowanie właściwych relacji pomiędzy dzieckiem, rodziną zastępczą oraz rodziną biologiczną. Szkolenie odbędzie się
22 października 2019 r. o godz. 1300 w Sali Konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach ul. Krakowska 28.
Przewidywany czas trwania szkolenia około półtorej do dwóch godzin

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg