Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

7 listopada odbędzie się posiedzenie Komisji Promocji, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Białobrzeskiego

OGŁOSZENIE

                      Zapraszam na posiedzenie Komisji Promocji, Edukacji, Zdrowia
i Spraw Społecznych Rady Powiatu Białobrzeskiego, które odbędzie się w dniu
07 listopada 2019 roku o godz. 1100 w Starostwie Powiatowym w Białobrzegach.

     

  Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Informacja Społecznego Opiekuna Zabytków dotycząca realizacji powierzonych zadań.
  4. Zapoznanie z funkcjonowaniem ŚDS w Jasionnie – wyjazd do placówki.
  5. Zapoznanie z funkcjonowaniem DPS w Niedabylu – wyjazd do placówki.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg