Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

27 wrzesnia 2019 XII Sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję XII sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego w dniu 27 września 2019 roku (piątek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 4. Pytania w sprawach bieżących: interpelacje i zapytania.
 5. Zapoznanie z informacją Zarządu Powiatu za I półrocze 2019 roku:

a)   z przebiegiem wykonania budżetu,

b)   o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć,

c)   o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Białobrzegach.

 1. Zapoznanie z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w Warszawie o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Białobrzeskiego Informacji
  o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2019, kształtowaniu się WPF,
  a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury.     
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2019 – 2031.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg