Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

Programu wyrównywania różnic między regionami

22 lipca 2019 roku Starosta Białobrzeski Sylwester Korgul oraz Wicestarosta Bartłomiej Kowalczyk podpisali w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie umowę o realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami” w obszarze D.

Beneficjentem programu będzie gmina Promna, która zakupi mikrobus przystosowany do przewozu uczniów niepełnosprawnych dla prowadzonej przez siebie szkoły.

Dzięki zaangażowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach udało pozyskać się 70% dofinansowanie do realizowanego zadania, co stanowi maksymalnie 80 000 zł.

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg