Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

Doposażenie hali sportowej w Białobrzegach

W dniu 1 kwietnia 2019 roku Powiat Białobrzeski podpisał umowę o przyznaniu pomocy nr 01300-6935-UM0712160/18 z Województwem Mazowieckim na operację w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oaz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Doposażenie hali sportowej w Białobrzegach” w zakresie rozwoju  ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej hali sportowej w Białobrzegach poprzez zakup 2 szt. bieżni VACU ciśnieniowej do dnia złożenia wniosku o płatność oraz ich bezpłatne udostępnienie w okresie trwałości projektu.

 Na ten projekt Powiat Białobrzeski pozyskał środki finansowe z EFRROW o łącznej wartości 32 714,00zł .

 

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg