Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

Doposażenie hali sportowej w Białobrzegach

www.zapilicze.pl

W dniu 1 kwietnia 2019 roku Powiat Białobrzeski podpisał umowę o przyznaniu pomocy nr 01300-6935-UM0712160/18 z Województwem Mazowieckim na operację w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oaz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Doposażenie hali sportowej w Białobrzegach” w zakresie rozwoju  ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej hali sportowej w Białobrzegach poprzez zakup 2 szt. bieżni VACU ciśnieniowej do dnia złożenia wniosku o płatność oraz ich bezpłatne udostępnienie w okresie trwałości projektu.

 Na ten projekt Powiat Białobrzeski pozyskał środki finansowe z EFRROW o łącznej wartości 32 714,00zł .

Zapraszamy mieszkańców powiatu do aktywnego korzystania.

 

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg