Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

„Odbudowa drogi powiatowej 1106W Jasieniec-Promna na odcinku od km 10+164 do km 10+734 o długości 0,570 km”

Zakończono prace remontowe przy realizacji zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej 1106W Jasieniec-Promna na odcinku od km 10+164 do km 10+734 o długości 0,570 km”. Komisja odebrała zadanie w dniu 1 lipca 2019 roku. Odcinek w Daltrozowie to druga droga z remontowanych „powiatówek” w tym roku na terenie gminy Promna. Podobnie jak poprzednia inwestycja została dofinansowana z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Również w tym przypadku Powiat Białobrzeski oraz Gmina Promna partycypowały w kosztach. Dotacja z Budżetu Państwa wyniosła 143 435,00 zł, ze środków samorządu powiatowego oraz gminnego przeznaczono po 17 929,58 zł.

- Pozyskane środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięć na terenie gminy Promna to zasługa wielu osób. Dziękuję za zaangażowanie Parlamentarzystom i Panom Wojewodom: Zdzisławowi Sipierze i Arturowi Standowiczowi. Cieszę się, że współpraca między Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, a Powiatem Białobrzeskim układa się pomyślnie dla mieszkańców. Dziękuję także Radzie Gminy Promna za przeznaczenie środków na ten cel. Mam nadzieję, że współpraca tych podmiotów na wielu płaszczyznach będzie kontynuowana. – mówi Starosta Sylwester Korgul.

W odbiorze drogi uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm RP Dariusz Bąk, Starosta Sylwester Korgul, Wicestarosta Bartłomiej Kowalczyk, Członek Zarządu Powiatu Leszek Gałkowski oraz przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych, nadzoru i wykonawcy.

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg