Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

Wręczono stypendia artystyczne dla uzdolnionej młodzieży z Powiatu Białobrzeskiego.

           28 maja 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Białobrzeskiego odbyła
się uroczystość podsumowania i wręczania II edycji stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie z terenu powiatu białobrzeskiego.

Organizatorów wydarzenia reprezentowali: Wicestarosta Powiatu Bartłomiej Kowalczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi Adam Bolek, Prezes Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego Krystyna Kozłowska oraz Członek Zarządu BTK Adam Świeczko.

To z ich rąk stypendia w wysokości 1000 zł. odebrało dziesięciu uczniów, których wnioski spełniały kryteria formalne, merytoryczne i stanowiły zasadność przyznania.  Środki te pochodzą ze zbiórki podczas III i IV Gali Charytatywnej organizowanej przez Starostwo Białobrzeskie oraz Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi. 

Specjalnie powołana komisja złożona z przedstawicieli Starostwa Powiatowego
w Białobrzegach, Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach, Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego i placówek oświatowych, pracowała w oparciu o  wcześniej przyjęty regulamin w tej sprawie,  rozpatrzyła 21  złożonych wniosków.

 

Stypendia otrzymali:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Szkoła

Dziedzina artystyczna

1.

Marianna Kośla

Liceum Ogólnokształcące
 w Białobrzegach

recytacja

2.

Alicja Turzyńska

Liceum Ogólnokształcące
 w Białobrzegach

śpiew, taniec

3.

Natalia Kopycka

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
 w Białobrzegach

śpiew

4.

Natalia Wójcik

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
 w Białobrzegach

recytacja

5.

Klara Paszkowska

Publiczna szkoła Podstawowa
w Podlesiu Dużym

recytacja

6.

Julia Jodłowska

Liceum Ogólnokształcące
 w Białobrzegach

recytacja, śpiew

7.

Tapaita Zofia Tulikihakau

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Białobrzegach

taniec

8.

Antoni Fołtyn

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Białobrzegach

plastyka

9.

Amelia Tuzimek

Publiczna Szkoła Podstawowa w Białobrzegach

śpiew, taniec

10.

Amelia Chodoła

Publiczna Szkoła Podstawowa w Białobrzegach

śpiew

 

Specjalne podziękowania w postaci listów gratulacyjnych otrzymali rodzice stypendystów.

Dużymi brawami nagrodzono uczniów, którzy podczas uroczystości zaprezentowali swoje umiejętności i uświetnili wydarzenie. 

Stypendium stanowi wsparcie o charakterze motywacyjnym i jest pomocą dla uczniów szczególnie uzdolnionych, osiągających sukcesy na różnych szczeblach rywalizacji artystycznej.

W imieniu organizatorów uroczystość prowadził Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Zbigniew Sobczak.

Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia oraz dalszych sukcesów artystycznych.

 

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg