Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

IX Sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję IX sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego
w dniu 12 czerwca 2019 roku (środa) o godz. 12.00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 3. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 4. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Białobrzeskiego za 2018 rok.
 5. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Białobrzeskiego za 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Białobrzeskiego wotum zaufania.   
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok:

a)      przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu,

b)      przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu,

c)      Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Białobrzegach,

d)     przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu,

e)      zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Radomiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Białobrzeskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz
z informacja o stanie mienia,

f)       zapoznanie się z uchwałą Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2018 rok,

g)      zapoznanie się z uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Radomiu w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białobrzeskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium za rok 2018.

h)      debata nad przedłożonymi sprawozdaniami.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Białobrzegach za 2018 rok,

b)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok

c)      udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium za 2018 rok,

d)     zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2019-2031,

e)      zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok.

 1. Zapoznanie z uchwałą Zarządu Powiatu Nr 18/29/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia „Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2018 dla powiatu białobrzeskiego”.
 2. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg