Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Białobrzeskiego

              Zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Białobrzeskiego, które odbędzie się w dniu 27 maja 2019 roku
o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach.

     

  Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Zapoznanie z petycją mieszkańców sołectwa Stawiszyn w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z drogi powiatowej na odcinku Stawiszyn- Dąbrówka.  
  4. Zapoznanie z petycją mieszkańców Miasta Wyśmierzyce w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 706/9 w Wyśmierzycach.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.
 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg