Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

Odbudowa drogi powiatowej relacji Falęcice – Piekarty

Na terenie gminy Promna ruszyły prace mające na celu odbudowę drogi powiatowej relacji Falęcice – Piekarty. Wykonawcą – po przeprowadzeniu czynności związanych z oceną złożonych ofert – została firma Star Budowa Karol Cieśla. Długość całego odbudowywanego odcinka to 2,185 km.

- Realizacja tego zadania przyczyni się w bardzo dużym stopniu poprawie bezpieczeństwa i komfortowi jazdy. Myślę, że mieszkańcy zrozumieją niektóre utrudnienia, które w trakcie prac się pojawiają w ruchu drogowym i po zakończeniu inwestycji będą z radością korzystać z tego odcinka. Radni i Członkowie Zarządu na bieżąco obserwują prace i informują o uwagach mieszkańców. To dobra praktyka współpracy, za którą serdecznie dziękuję – mówi Starosta Białobrzeski Sylwester Korgul.

Inwestycja realizowana jest ze środków pozyskanych z Budżetu Państwa (z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych) oraz środków własnych Powiatu Białobrzeskiego oraz Gminy Promna. Całość inwestycji: 530 921,27 zł.

Starosta Białobrzeski jeszcze raz dziękuje za współpracę i zagwarantowanie środków na ten cel: Wojewodzie Mazowieckiemu Zdzisławowi Sipierze, Wicewojewodzie Arturowi Standowiczowi oraz Wójtowi Gminy Promna Wojciechowi Nowakowi.

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg